NAUČITE DA ČITATE SUDBINU IZ DLANA: Evo šta znače LINIJE!

Obratite pažnju na brazde na svojim dlanovima – one mnogo govore o tome šta vas čeka.

Linija života

Linija života uglavnom se odnosi na stanje zdravlja, bolesti i starosti, a mnogo manje na sve ostalo. Ako želimo tačno da saznamo dužinu života, moramo da obratimo pažnju na liniju zdravlja, jer tačka u kojoj se te dve linije seku označava smrt. Životna linija treba da bude dugačka, tanka i duboka, bez nepravilnosti. Tanka linija odaje dug život, dobro zdravlje i životnu snagu. Ako je životna linija kratka, ako se rastvara u mnoge sitne linije, onda je to znak slabog zdravlja. Ako je linija života spojena sa linijom glave, to je znak da odaje opreznost i samostalan duh. Takve su osobe vrlo osetljive. Ako su te dve linije utkane među sobom, uspeh dolazi u pitanje. Mali prostor između ove dve linije vrlo je dobar znak. Takva osoba je slobodna u sprovođenju svojih namera i planova. Takav čovek je ambiciozan i jako aktivan, vrlo je preduzetan. Prekid životne linije na obe ruke znači smrt, prekid na samo jednoj ruci predstavlja opasnu bolest. Široka životna linija označava odlično zdravlje, ali i sklonost ka veneričnim bolestima. Linija koja se penje od linije života prema uzvišici Apolonovog sunca znači slavu koja će se postići vlastitim trudom. Ako se linija života na kraju rasplinjava i ako je spoljni krak duži i deblji od kraka koji obilazi oko Venerinog brega, tada znači da će dotični mnogo putovati i da će umreti van svoga zavičaja. Ako je unutrašnja linija snažnija, tada će se vratiti u svoj zavičaj. Otok u liniji života odaje bolest očiju.

Nastavak na sledecoj stranici…