NAUČITE DA ČITATE SUDBINU IZ DLANA: Evo šta znače LINIJE!

Linija Marsa, iznad linije života, retko se jasno vidi kod svakoga. Isto tako ona se retko kad vidi na obe ruke. A ona je znak dobrog zdravlja i borbene naravi. Kod ratnika ona znači neustrašivost. Linije uticaja su one tanke linije koje se protežu sa unutrašnje strane linije života. Te linije odaju veliko prijateljstvo sa suprotnim polom. Muškarci i žene sa tzv. Venerinim temperamentom imaju mnogo jasnije istaknute linije uticaja nego oni koji nisu u službi svojih osećaja.

Linija glave

Ova linija odnosi se uglavnom na čovekov razum, na njegov duševni razvitak i na sve bolesti koje su u vezi sa mozgom. Po ovoj liniji najbolje se poznaje vrednost i sposobnost ličnosti.

Ako je linija glave dugačka, ako dolazi sa Jupiterovog brega i kada lagano, u početku, dodiruje liniju života, tada je osoba sa takvom linijom glave oštroumna, puna svesnosti, ambiciozna i ima moć vladanja nad drugima. Ovakve su osobe pogodne za odgovorne i odlučujuće položaje. Linija glave koja se ne sastaje sa linijom života odaje neoprezniju osobu, ali ipak sposobnu za upravljanje velikim poslovima. Takve osobe su nestalne, nagle, nasrtljive i ne dopuštaju ničiju stegu. Ako je prostor između linije glave i linije života osetno veći, znači da je osoba nepromišljena, lakoumna, da se upušta u razne sumnjive poduhvate. Ako je taj znak na ženskoj ruci, tad su negativne osobine još izraženije. Kratka veza između linija glave i linije života dobar je znak duševne ravnoteže. Takve su osobe vrlo oprezne, vrlo osetljive i nemaju mnogo pouzdanja u sebe. Ako je linija glave jako povezana sa linijom života i ako se one zagrađuju među sobom, tada će preterana osetljivost takve osobe mnogo smetati njenom uspehu u životu.

Ako linija glave počinje sa unutrašnje strane linije života, tada je osoba svadijiva i samu sebe muči. Ako je linija glave ravna, jasna i jednostavna, onda odaje praktičan razum koji se više raduje materijalnim dobrima nego duhovnim. Ako je u početku ravna, a posle malo kosa, onda odaje ravnotežu između logike i fantazije. Takve su osobe hladnokrvne. Ako se čitava linija savija prema dole, tada znači fantastične okolnosti, ljubav prema književnosti i umetnosti. Jasno ocrtana linija glave znak je pameti i oštroumnosti. Ako je ova linija talasasta, simboliše nestalnost. Mali otoci u liniji glave znače glavobolju. Ako se linija glave ispod Satumovog brega prekida na dva dela, odaje smrt nesrećnim slučajem. Ako se jedan krak ove linije ujedinjuje sa linijom srca, tada životom vlada jedan dubok osećaj, pa takva osoba ostaje slepa za sve razloge razuma.

Nastavak na sledecoj stranici…