NAUČITE DA ČITATE SUDBINU IZ DLANA: Evo šta znače LINIJE!

Linija srca

Kao što smo rekli, linija srca ima tri izvora. Ako počinje na sredini Jupiterovog brega, tada ona odaje osobu uzvišene ljubavi. Što se dalje proteže ova linija prema Jupiterovom prstu, znači ljubomornu narav. Ako je linija srca neobično dugačka i proteže se u poprečnom pravcu od jedne strane ruke do druge, ta je ljubav i ljubomora veća. Ako linija srca počinje između kažiprsta i srednjeg prsta, tada odaje mirnu narav. Osobe sa ovom linijom ne pokazuju otvoreno svoje osećaje, iako je njihova ljubav jaka i duboka. Ma koliko puta njihov idol pao, oni će ga svaki put podići u svom srcu. Ako linija srca počinje na Saturnovom bregu, tada odaje čulnu vrstu ljubavi, egoizam i veliku ljubavnu strastvenost. Svetlocrvena linija srca znači nagao i strasni temperament. Ako je linija srca bleda i široka, odaje ravnodušnost i blaziranost. Ako je linija tanka i blede boje, tada odaje hladnu i neljubaznu osobu. Ako je ta linija puna malih otočića, tada je ljubav praćena nesrećom. Ako se linija srca nalazi dosta blizu linije glave, tada je srce mnogo umešano u stvari razuma. Prekidi u liniji srca znače razočarenje u ljubavi. Račvasta linija srca, koja nastaje na Saturnovom bregu, uvek je znak iskrenog i dobrog srca. Linija srca koja počinje na Jupiterovom bregu odaje sreću u stvarima osećaja. Ako je linija srca pusta i prema vanjskoj strani tanka, tada ona na ženskoj ruci odaje nerotkinju. Ljudi sa takvim znakom vrlo brzo postaju za ženu nesposobni. Ako linija srca izgleda kao da je izbrisana na izvesnim mestima, odaje veliko razočarenje u ljubavi.

Linija sudbine

Ova linija označava uspehe stečene svojim trudom. Početak ove linije može se nalaziti kod ručnog zgloba, na liniji života, na Mesečevom bregu i u sredini dlana. Ako dolazi od linije života, tada otkriva da vlasnik stiče uspeh sopstvenom zaslugom. Kad počinje u blizini ručnog zgloba i gotovo se provlači kroz liniju života, ili linija života nju sputava, tada otkriva da čovek veliki deo života žrtvuje zbog otadžbine i porodičnih veza. Ako se početak sudbine nalazi na ručnom zglobu i ako se ona dalje jasno i ravno produžava prema Saturnovom bregu, to odaje osobu jake individualne sposobnosti. Ako linija sudbine dolazi sa Mesečevog brega, većinom je nesigurna i prevrtljiva, što znači da osoba uvek zavisi od volje drugih ljudi. Ako se izdanci linije sudbine penju ili spuštaju prema bilo kojem bregu osim Saturnovom, onda će osobine tog brega vladati životom. Ako linija sudbine preseca Satumov breg i ide prema Jupiterovom uzvišenju, onda će uspeh na kraju biti tako velik da će moći zadovoljiti najširu častoljubivost. Ako se linija sudbine naglo prekida u liniji života, onda će mnogi planovi propasti pogreškom glave. Ako se sličan slučaj odnosi na liniju srca, onda će se karijera razbiti o ljubav. Ako se linija sudbine prekida, ili ako se sastoji iz manjih delova, to označava materijalno siromaštvo. Odlučan prekid ove linije siguran znak je nesreće i gubitka. Dvostruka linija sudbine dobra je pojava. Ako jedna crta dolazi sa Venerinog, a druga sa Mesečevog brega, to je znak da čovek živi život bogat čudnovatim događajima.

 

Linija sreće

Liniju sreće ili liniju Apolonovog sunca moramo proučavati u vezi sa tipom ruke. Ova linija odaje život sjaja, slave i višeg položaja. Ali ako se ona ne slaže sa drugim linijama, ako ruka ima krutu liniju sudbine, tada povećava žudnju tih osobina. Tako ćemo ovu liniju često naći kod ljubitelja umetnosti, koji nemaju moć umetničkog izražavanja. Početak linije sreće može se nalaziti na liniji života, na liniji sudbine, na Mesečevom bregu, u Marsovoj daljini, na liniji glave i na liniji srca. U prvom slučaju ona je, na umetničkoj ruci, siguran predznak uspeha i znak osetljivog temperamenta. Takve osobe služiće celog svog života lepoti, ali neće postići onaj uspeh koji će postići oni čija linija sreće izvire iz linije sudbine. Najbolje je kada se linija sreće diže ravno od ručnog zgloba do malog prsta, idući uporedno sa linijom sudbine. Ako linija sreće koja počinje na Mesečevom bregu odaje veselje i srećne okolnosti, ipak ona skriva i jednu ozbiljnu grešku karaktera. Takvi ljudi su promenljivi, nestalnog raspoloženja i nedosledni u postupcima. Linija sreće često se nalazi kraj oskudne linije sudbine, a to je znak da će čovek zadržati dobro raspoloženje uprkos svim smetnjama. Linija sreće koja se uzdiže iz Marsove doline, odaje uspeh koji će doći tek nakon velikih neprilika. Ako se penje do Apolonovog prsta, onda je vrlo povoljan znak.

Ako linija sreće nastaje na liniji glave i ako je od tog mesta dobra, ona obećava siguran uspeh. Ako linija sreće počinje na liniji srca i ako je jasna, onda ona proriče sreću u kasnim godinama. Ako neko nema liniju sreće, već umesto nje neke manje ogrebotine, to odaje pod starost vrlo mučne dane. Zvezda na liniji sreće znak je slave. Kvadrat na liniji sreće znači da će mu dobar glas ili položaj biti zaštićen. Otok na liniji sreće označava gubitak položaja.

Linija zdravlja

Ova linija odaje promenjivo zdravstveno stanje sa najvećom osetljivošću. Ove linije nema na mnogim rukama, ali je dobro ako je nema. Ova linija počinje od linije života, prolazi pokraj Mesečevog i Marsovog i završava na Merkurovom bregu. Što je linija zdravlja uočljivija, utoliko je zdravlje slabije. Ako linija zdravlja dodiruje na jednom mestu liniju života, znak je da su to uzroci koji uništavaju život. Ako se od linije zdravlja izdvaja jedan krak i preseca liniju života, a ako je ta linija života na mestu presecanja slaba, tada je to znak smrtne opasnosti. Takva osoba podleći će prvoj bolesti. Ako linija zdravlja nastaje na liniji srca, ispod Merkurovog brega i ako je ona široka na mestu na kom preseca liniju života, znak je slabog rada srca. Ako nokti nemaju polumesec, ili ako su nokti predugački, tada odaje lupanje srca i tešku srčanu bolest. Ako je linija zdravlja vrlo crvena, a nokti vrlo pljosnati i mali, onda je to znak nervnih bolesti koje će loše uticati na srce. Ako je linija zdravlja svetlocrvena sa malim pegicama, odaje sklonost groznici. Ako je linija zdravlja isprepletena i nepravilna, tada odaje bolesti žuči, jetre i bubrega. Ako je linija zdravlja isprekidana, onda odaje bolesti probavnih organa. Ako je ta linija sa mnogim otocima i ako su nokti na ruci dugački, odaje opasnost od plućnih bolesti. Ako se linija zdravlja jasno ističe, to odaje sklonost srčanom udaru, nervnoj groznici…

Nastavak na sledecoj stranici…