NAUČITE DA ČITATE SUDBINU IZ DLANA: Evo šta znače LINIJE!

Linije braka

Linije na dlanu koje se odnose na brak trojake su po mestu na dlanu, i to: linija braka koja počinje sa strane malog prsta i ide na Merkurov breg, Venerin pojas koji počinje između Jupiterovog i Saturnovog brega i Venerin breg pod palcem iznad linije života. Ko želi da dođe do zaključaka koji se odnose na brak, mora pomno da proučava sva tri označena mesta. Ovde moramo da napomenumo i da je lakše proučavati sve ostale linije nego linije braka, jer ima ruka na kojima se ne vidi nijedna od spomenutih linija, mada su njihovi vlasnici proveli život u srećnom ili nesrećnom braku. Ne sme se zaboraviti da se znaci ženidbe kod nekih nalaze u liniji sudbine. To je zato što je kod mnogih brak pitanje karijere ili profita, dok je kod drugih stvar osećaja, a ima i takvih koji se žene da bi promenili život.

Ako se sa ruke uzdižu mnoge fine linijice koje se sjedinjuju sa linijom sudbine, obično je to osoba u čiju se sudbinu drugi mešaju. Ako se jedna od tih linija uticaja jače ističe od drugih linijica, tada će se vreme venčanja u kojemu ona dodiruje liniju sudbine poklapati sa datumom venčanja. Ako linija Apolonovog sunca nastaje u sedištu linije uticaja i linije sudbine, tada znači da će brak biti srećan. Ako se početak linije uticaja nalazi na Mesečevom bregu, pa se naglo spaja sa linijom sudbine, onda je to znak da se brak sklapa po trenutnom raspoloženju.

Ako je linija venčanja snažnija i dublja od linije sudbine, onda će čovek koji vrši uticaj na bračnog druga imati moć i biće jača Iičnost. Najsrećniji je znak ako se linija uticaja nalazi u blizini linije sudbine i ako se jednostavno proteže u istom smeru. Često nam izgleda kao da linija sudbine popušta ili se menja kad joj se približava linija uticaja. To je znak velike moći koju će imati tuđi uticaj na osobu u tom vremenu. Linija uticaja, koja je na levoj ruci duboka, a na desnoj je uopšte nema, znači da će nam izabranica ili izabranik malo odgovarati na ljubav. Ako se ta linija pojavi na obema rukama, tada je znak ljubavi na obe strane, i to je najsigurniji znak da treba stupiti u brak. Ako se linija uticaja približava liniji sudbine, znak je da ćemo prekinuti dugotrajnu vezu.

Linije uticaja na Merkurovom bregu, gde je linija braka. Linija ženidbe na Merkurovom bregu treba biti ravna i oštra, bez prekida, bez otoka ili bilo kakve nepravilnosti. Ako se ona savije prema liniji srca, znak je da će bračni drug u naponu života umreti. Ako se ta linija savija prema gore, odaje da se čovek neće ženiti. Ako je linija ženidbe jasna i razgovetna, pa od sebe odvaja tanke linijice prema liniji srca, onda to znači jad i brige u braku zbog bolesti bračnog druga. Ako je linija ženidbe rašljasta i ako se kraci te rašlje spuštaju prema sredini te ruke, znači rastavu braka. Ako je linija ženidbe rašljasta i pokrivena sa mnogo malih otoka, označava veliku nesreću u braku. Venerin pojas najčešće se pojavljuje na filozofskoj, umetničkoj ili psihičkoj ruci. Ljudi koji imaju taj znak lako menjaju raspoloženja i osetljivi su. Njih svaka sitnica vređa i uznemiruje. Ako se Venerin pojas proteže sa strane ruke i dolazi u vezu sa linijom venčanja, znak je da će bračnoj sreći brzo doći kraj. Ako Venerin pojas nije isprekidan, odaje histerične sklonosti.

Narukvice: To su one linije koje se nalaze ispod šake. Narukvice se uglavnom odnose na zdravlje. Ako one imaju lepu formu, tada odaju dobro zdravlje, a ispresecane na komadiće odaju bolešljivost. Ako se prva narukvica koja je najbliža šaci penje u dlan u formi luka, tada kod žena označava porođajnu opasnost. Kod muškaraca ta linija odaje veliku osetljivost i slabost donjeg dela tela.

izvor : moj-horoskop.com/srbijadanas.com